KUVIA - BILDER - PHOTOS

SNAUTSERIT - SCHNAUZERS

Snautseri Pipsa menossa näyttelyyn. Hän sai sertin!
Schnauzer Pipsa på väg till utställning. Och hon vann certen!
Schnauzer Pipsa going to attend a show. And she won the certificate!
Ennen - Före - Before

Jälkeen - Efter - After
Suursnautseripoika Lucky ennen ja jälkeen kevättrimmauksen
Riesenschnauzerpojke Lucky före och efter vårtrimningen
Giant schnauzer boy Lucky before and after the spring groom
Meri, kääpiösnautseri
– dvärgschnauzer – miniature schnauzer

Vili, kääpiösnautseri valkoinen - dvärgschnauzer vit -
miniature schnauzer white

Alli, kääpiösnautseripentu 7 kk - dvärgscnauzervalp 7 mån - miniature schnauzer puppy 7 months


Ilpo, kääpiösnautseri - dvärgschnauzer - miniature schnauzerJeppe, snautseri - schnauzer

Viivi, kääpiösnautseri - dvärgschnauzer - miniature schnauzer


- ennen

- jälkeen
Nasu, kääpiösnautseri – dvärgschnauzer – miniature schnauzerPapu, snautseri - schnauzer

Zorro, suursnautseri - riesenschnauzer - giant schnauzer

Takaisin sivun alkuun - Upp
Takaisin Kuvia -sivulle - Tillbaka till sidan Bilder
Takaisin aloitussivulle          Tillbaka till Index

© 2008 - 2011 Hunajahukka. All rights reserved.